1, Odległość na mapie w skali 1:45 000 wynosi 12mm.Oblicz ile wynosi ona w rzeczywistości .
2,Ile wynosi długość rzeki na mapie w skali 1:50 000 000, jeśli w terenie wynosi ona 600 km .Wynik podaj w cm i mm.
3,Odległość między miastami w rzeczywistości wynosi 225km,a na mapie 25cm.Oblicz skalę mapy .
4,Powierzchnia żwirowni w rzeczywistości wynosi 1000m x 2000 m.
jaka jest to powierzchnia wyrażona w km2 i ha ?Oblicz powierzchnię tej żwirowni na mapie w skali 1:400 000.
5,Las zajmuje powierzchnię 10ha.Jaką powierzchnię zajmie on na mapie w skali 1:25 000?

2

Odpowiedzi

2010-03-23T18:30:35+01:00
1 zad. 1: 45 000
12mm-5400m= 5,4 km
1cm-450m
12*450=5400m

2 zad
1:50 000 000
600km-1cm 2mm
1cm-500km
600/500=1,2

3zad
1:900000
25cm-225km
1cm-9km
225/25=9km

4zad i 5 zad nie umiem ;D
  • Użytkownik Zadane
2010-03-23T18:33:06+01:00
1.12mm=1,2cm
45 000*1,2cm=54 000cm
2.600 km=0,6m=0,006cm
50 000 000/0,006cm=
3.225km=0,225m=0,00225cm
skala:1:9
4.1000m x 2000 m=1km x 2km
1000m x 2000 m=?
Dane:
a)400 000/100000cm=4cm
b)400 000/200000cm=2cm
P= a*b
P=4cm*2cm
P=8cm²
5.