Zad.1
Oblicz rozpuszczalność substancji, jeśli stężenie procentowe nasyconego roztworu w danej temperaturze wynosi 20%
zad.2
Oblicz jakie ilości roztworów 10% i 1% uczeń zmieszał w naczyniu, jeśli otrzymał 900g 2% roztworu
zad.3
Do ilu g wody należy wlać 450 g roztworu 30%, aby otrzymać roztwór o stężeniu równym 20%

1

Odpowiedzi

2010-03-24T09:20:55+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
Z def. rozpuszczalności
20g subst.----80g wody(100g roztworu - 20g subst.)
xg subst.-----100g wody
x=25g subst.
Rozpuszczalność wynosi 25g/100g wody

2.
xg roztworu 10%............2-1=1
......................2%...........+
yg roztworu 1%............10-2=8
....................................9
900g roztworu-------9części
xg roztworu-------- -1część
x=100g roztworu 10%

900g roztworu-------9części
yg roztworu----------8części
y=800g roztworu 1%
Należy zmieszać 100g roztworu 10% i 800g roztworu 1%

1.Mieszam roztwór 10% z roztworem 1%
2.Otrzymuję roztwór 2%
3. Od wyższego stężenia odejmuję niższe(idąc po skosie)
4.Suma otrzymanych części (9) stanowi całą masę roztworu (900g)
5. Obliczam ilość roztworu 10% i roztworu 1%

3.
Z def.stęż. procent.
30g subst.----100g roztworu
xg subst.-----450g roztworu
x=135g subst.
Chcę otrzymać roztwór 20% mając 135g subst.
20g subst.-----100g roztworu
135g subst.-----xg roztworu
x=675g roztworu
675g roztworu - 450g roztworu = 225g wody

Należy dolać 225g wody
4 5 4