Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T17:51:36+01:00
A) 4x - ( x - 6 )+ 4 dla x= ⅓
4X-X+6+4=4* 1/3-1/3+6+4=4/3-1/3+6+4=3/3+10=11

b) ( x² + 1 ) - ( x² - 2 )+ 10 dla x= 2,2
x²+1-x²+2+10= 2,2²+1-2,2²+2+10=4,4+1-4,4+2+10=13

c) ( a + 4b ) - ( 5 +2a ) - (3b-5) dla a= -0,1 i b= 0,2
a+4b-5-2a-3b+5=0,1+4*0,2-5-2*(0,1)-3*0,2+5=0,1+0,8-5+0,2-0,6+5=5,5

d) ( -a² + 2ab - 1 ) + (a² - 4ab + 5 ) dla a= ¼ i b=2
(-1/4)²+2*1/4*2-1+(1/4)²-4*1/4*2+5=1/16+1-1+1/16-8/4+5=2/16+3=3 2/16=3 1/8
25 4 25
2010-03-23T17:57:02+01:00
A) 4/3-(1/3-18/3)+4=4/3+17/3+4=21/3+4=7+4=11
b)(4,84+1)-(4,84-2)+10=5,84-2,84=3
c) (-0,1+0,8)-(5-0,2)-(0,6-5)=0,7-4,8+4,4=8,5
d) (1/8+1-1)+(1/8-2+5)=1/8+3i1/8=3i2/8=3i1/4

nie pisalam przykładów.. to jest od razu rozwiązanie po pierwszym znaku równości, jak podstawisz juz liczby pod litery:)
22 1 22
Wystąpił błąd, proszę spróbować później
Wys