Oto dane obrazujące tempo wycnania lasów równikowych.
a) 1 hektar na sekundę
b) 860 kilometrów2 dziennie
c) 310000 kilometrów2 rocznie
- oblicz tempo wycinania lasów równikowych
a) w metrach2 na sekundę__________________________
b) w metrach2 dziennie ___________________________
c) w hektarach rocznie _____________________________
_ sprawdź, jaką powierzchnię zajmuje obszar Polski i porównaj z podstawionymi danymi. zapisz wniosek.
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________

1

Odpowiedzi

2010-03-23T17:48:39+01:00
C) 310000 kilometrów2 rocznie
- oblicz tempo wycinania lasów równikowych
a) w metrach2 na sekundę_1000 na sekunde
b) w metrach2 dziennie _860 000 000 dziennie
c) w hektarach rocznie __310 00rocznie

dziennie wycina się prawie trzykrotną powierzchnie polski
12 4 12