Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T17:56:33+01:00
1)Po zakończeniu wojny Polska znalazła się za tzw. żelazną kurtyną, a władzę w niej przejęli komuniści. Kraj przemianowano na Polską Rzeczpospolitą Ludową. Do 1989 panował w nim system jednopartyjny, który upadł ostatecznie w efekcie procesu określanego mianem Jesieni Narodów.

2)
Władze komunistyczne prześladowały kościół ponieważ był on ważny dla polskiej kultury, a komuniści chcieli zrusyfikować Polske w czym kościoł pzeszkadzal swoja dzialalnoscia na rzecz utrzymania swiadomosci narodowej Polakow.