Pokój Sławka jest prostokątny o wymiarach 2,5m <> 4 m Sławek narysował plan swojego pokoju w skali 1:50. Jakie pole powierzchni ma pokój Sławka?. Jakie pole powierzchni ma prostokąt. który narysował sławek?.
Prosze o szybką odpowiedz razem z obliczeniami
dam naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T17:59:49+01:00
Skala 1:50
1m = 100cm
2,5m = 250cm
250 : 50 = 5 cm
4m = 400cm
400 : 50 = 8 cm

Pole powierzchni pokoju w skali 1:1
P = a*b
a = 2,5 m
b = 4 m
P = 2,5 m * 4 m
P = 18 m²
Odp.: Pole wynosi 18m²

Pole powierzchni pokoju w skali 1:50
P = a * b
a = 5 cm
b = 8 cm
P = 5 cm * 8 cm
P = 40 cm²
Odp.: Pole wynosi 40 cm².
2 3 2