Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T21:23:21+01:00
Oświecenie było zwane w Anglii "wiekiem rozumu" . W całej Europie dokonał się wielki postęp techniczny. Wynaleziono m.in. termometr, maszynę parową, zbudowano załogowy balon i wzniesiono się w przestworza, powstały fabryki zastępujące manufaktury i utworzyła się klasa robotnicza. W oświeceniu było także wielu wybitnych filozofów których idee wykorzystywane są do dnia dzisiejszego. Oświecenie zostało nazwane "progiem nowoczesności" . W państwach nowożytnych władza została oparta na trójpodziale władzy (system polega na wzajemnej kontroli trzech włądz 'ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej' " .
40 4 40