Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T18:11:55+01:00
W reakcji spalania całkowitego jednym z produktów jest CO₂, półspalania CO, natomiast spalania niecałkowitego C.

C₇H₁₂+10O₂--> 7CO₂+6H₂O
2C₇H₁₂+13O₂--> 14CO+12H₂O
C₇H₁₂+3O₂-->7C+6H₂O

2C₁₀H₁₈+29O₂-->20CO₂+18H₂O
2C₁₀H₁₈+19O₂-->20CO+18H₂O
2C₁₀H₁₈+9O₂-->20C+18H₂O

2C₂₀H₃₈+59O₂-->40CO₂+38H₂O
2C₂₀H₃₈+39O₂-->40CO+38H₂O
2C₂₀H₃₈+19O₂-->40C+38H₂O

C₉H₁₆+13O₂-->9CO₂+8H₂O
2C₉H₁₆+17O₂-->18CO+16H₂O
C₉H₁₆+4O₂-->9C+8H₂O

Zrobione :)