Str.30 zad.50
Określ właściwości azotu.

Stan skupienia*:...........................
Barwa.......................................
Rozpuszczalność w wodzie...............
Zapach.....................................
Palność.....................................
Temperatura topnienia...................
Temperatura wrzenia...................
* właściwości w temperaturze pokojowej.

2

Odpowiedzi

2009-10-28T18:51:34+01:00
1. Właściwości azotu:
- jest gazem,
- bezbarwny,
- bezwonny,
- bez smaku,
- trudno rozpuszczalny w wodzie,
- nie podtrzymuje palenia,
- w temperaturze pokojowej jest mało reaktywny,
- po ogrzaniu reaguje z tlenem, wodorem, niektórymi metalami
2 3 2
2009-10-28T18:53:06+01:00
Stan skupienia- Gaz
Barwa- bezbarwny
Rozpuszczalność w wodzie- słaba rozpuszcalność
Zapach- bezwonny
Palność- Nie podtrzymuje palenia
Temperatura topnienia- -210 stopni C
Temperatura wrzenia- - 196 stopni C
4 3 4