Wybierz nazwy tych soli, które należy rozpuścić w wodzie, aby roztwór zawierał dwa razy mniej kationów niż anionów. Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych.
azotan(V) wapnia, chlorek glinu, siarczan(VI) sodu, chlorek żelaza (III), węglan potasu, fosforan(V) sodu, siarczan(IV) potasu, chlorek miedzi(II), siarczek potasu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T13:51:24+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. azotan(V) wapnia..........Ca(NO3)2------>Ca(2+) + 2NO3(-)
2. chlorek glinu................AlCl3------>Al(3+) + 3Cl(-)
3. siarczan(VI) sodu...........Na2SO4------>2Na(+) + SO4(2-)
4. chlorek żelaza (III).........FeCl3------>Fe(3+) + 3Cl(-)
5. węglan potasu..............K2CO3------>2K(+) + CO3(2-)
6. fosforan(V) sodu...........Na3PO4------>3Na(+) + PO4(3-)
7. siarczan(IV) potasu........K2SO3------>2K(+) + SO3(2-)
8. chlorek miedzi(II)..........CuCl2------>Cu(2+) + 2Cl(-)
9. siarczek potasu............K2S------>2K(+) + S(2-)

Warunek ten spełniają reakcje nr: 1i 8
1 5 1