Odpowiedzi

2009-04-20T21:03:11+02:00
Sprawnosc silnika Carnota opisują wzory:
η= T₁ - T₂ / T₁

η=Q₁ - Q₂ / Q₁

T1/Q1 - temp/cieplo grzejnicy

T2/Q2 - temp/cieplo chlodnicy

Miedzy rownaniami zachodzi rownosc
T₁ - T₂ / T₁=Q₁ - Q₂ / Q₁


Z zadania wynika T₁=5T₂
A mamy obliczyc jaka czesc Q₁ stanowi Q₂
Podstawiamy:

(5T₂- T₂) /5T₂ = Q₁ - Q₂ / Q₁

4/5=Q₁ - Q₂ / Q₁
4/5 Q₁=Q₁ - Q₂

Q₂=1/5Q₁ → Q₁=5Q₂
2 2 2