1.Czym jest prawo naturalne ?
2.Co pismo święte mówi o prawie naturalnym ?
3.Dlaczego nigdy nie wolno wystąpić przeciwko prawu naturalnemu ?
4. Czym jest sumienie ?
5. Jaką rolę spełnia sumienie w ludzkim życiu ?
6.Dlaczego należy kształtować swoje sumienie ?
7. Czym jest prawo objawione ?
8 . jakie jest najważniejsze Prawo zostawione nam przez Chrystusa ?
9. Komu Bóg objawił swoje Prawo ?
10. Kiedy Chrystus udoskonalił prawo miłości ?
11.Czym jest ateizm ?
12. Dlaczego powinniśmy adorować Boga ?
13. Co należy czynić , by wiernie zachowywać pierwsze przykazanie Boże ?
14. Do czego wzywa Pan Bóg ludzi w drugim przykazaniu ?
15. W jaki sposób możemy na co dzień oddawać cześć imieniu Bożemu ?
16. Czym charakteryzuje się szabat i dzień Pański ?
17. W jaki sposób należy świętować dzień Pański i obowiązujące święta kościelne ?
18. Jaki powinien być nasz udział we Mszy świętej ?
19 .Do czego wzywa nas Bóg w czwartym przykazaniu ?
20.Co to znaczy ,, czcić ojca i matkę swoją" ?
21. Jakie są obowiązki dzieci wobec całej rodziny ?
22. Do czego zobowiązuje nas piąte przykazanie Boże ?
23.Co jest zagrożeniem dla życia i zdrowia współczesnego człowieka ?
24. W jaki sposób powinniśmy troszczyć się o poszanowanie zycia i zdrowia własnego i innych ?
25. Do czego wzywa Pan Bóg ludzi w szóstym przykazaniu ?
26. Na czym polega praca nad tym, aby żyć w czystości ?
27. Jakie prawa Boże określają stosunek człowieka do dóbr materialnych?
28. Do czego zobowiązuje nas siódme przykazanie Boże ?
29. Jaki powinien być stosunek człowieka do własności prywatnej i wspólnej ?
30. Czym jest prawda w świetle nauki Ojca Świętego /
31. Jakie są wykroczenia przeciw prawdzie ?
32. Co to znaczy ,, dawać świadectwo ?
33. Czym jest wstrzemięźliwość ?
34. Dlaczego warto starać się o cnotę wstrzemięźliwości w życiu ?
35.Co to znaczy być uczniem?

1

Odpowiedzi

2010-03-23T18:41:16+01:00
4."Sumienie jest naszym duchowym przewodnikiem"Kto by się uczył z religii??
7 2 7