Odpowiedzi

2009-10-28T18:56:32+01:00
Odp 2
kultury. To w dużej mierze z niej wyrasta nasz światopogląd, system wartości, a także bogactwo literatury i sztuki z kręgu śródziemnomorskiego.- Biblia jest źródłem wielu motywów, z których nadal czerpią pisarze, malarze, rzeźbiarze, muzycy i poeci niemal wszystkich narodowości. To dlatego znajomość Biblii jest obowiązkowa – bez tego nie ma co marzyć o zrozumieniu wielu dzieł sztuki naszej cywilizacji.- dla wielu ludzi (dla chrześcijan Stary i Nowy Testament, dla wyznawców judaizmu Stary Testament) Biblia jest sacrum – czyli księgą świętą. Jest religijnym autorytetem - wyjaśnia stworzenie świata, jego koniec, zawiera też uniwersalny kodeks moralny (dziesięć przykazań Bożych). Biblia porusza wiele zagadnień etycznych.- Jest źródłem wielu odniesień językowych – sporo frazeologizmów pochodzi właśnie z Biblii.- Biblia próbuje odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania stawiane przez ludzkość – o powstanie życia, Boga, śmierć, życie wieczne. Czasami te odpowiedzi ukryte są w metaforach, czasami w przypowieściach.- Biblia jest zbiorem wielu najróżniejszych gatunków literackich – dla badaczy literatury i np. prawa stanowi og4omną wartość.- Jest także zapisem historii – obyczajów, wydarzeń i losów osób sprzed wielu wieków. To bardzo bogaty materiał badań dla pokoleń naukowców.Nawiązania do Biblii w późniejszych epokach- biblijny gatunek – psalm – rozpowszechniony i bardzo modny w odrodzeniu.- motyw kainowej zbrodni w Balladynie J. Słowackiego.
2009-10-28T19:04:50+01:00
Judaizm:
Jest to religia monoteistyczna. Wyznawcy w większości żydzi musieli przestrzegać 10 przykazań inaczej delalogu. Sewgo Boga nazywali Jahwe. Ich św. księga -Tora obejmowała jedynie 5 pierwszych ksiąg Starego Testamenttu.

W starożytności Biblia byłą dal hebrajczyków źródłem zasad postęowania w życiu codziennym, a zarazem zbiorem sposobów oddawania czci bogów. Obecnie wyznawcy judaizmu, chrześcijaństwa i islamu wierzą, że księgi Bibilijne są Pismem Świętym powstałym pod natchnieniem pochodzącym od samego Boga.Część z ksiąg bibilijnych dostarcza także wiedzy historycznej o najodleglejszych czasach. Do tych informacji podchodzą uczeni jednak z wielką ostrożnością, gdyż niektóre nieprawdopodobne opisy mają jedynie charakter symboliczny.
2 1 2