22.Zwykle największa śmiertelność osobników młodych występuje u:
a) organizmów, które mają dużo potomstwa, lecz nie opiekują się nim,
b) organizmów, które mają mało potomstwa i nie opiekują się nim,
c) organizmów, które mają mało potomstwa i opiekują się nim,
d) organizmów, które mają dużo potomstwa i opiekują się nim..

23.Który z podpunktów prawidłowo określa wahania liczebności drapieżników i ich ofiar?
a) liczba ofiar jest zawsze większa od liczby drapieżników,
b) liczba drapieżników jest zawsze większa od liczby ofiar,
c) po wzroście liczby ofiar przypada wzrost liczby drapieżników,
d) po spadku liczby drapieżników przypada spadek liczby ofiar..

24.Populacje rozwijające się charakteryzuje:
a) duża liczba osobników starych i młodych,
b) duża liczba osobników starych i dorosłych, a mała młodych,
c) duża liczba osobników dorosłych, mała młodych i duża liczba osobników starych,
d) duża liczba osobników młodych, średnia dorosłych i mała starych..

28.Rozmieszczenie charakterystyczne dla roślin pionierskich to rozmieszczenie:
a) przypadkowe,
b) skupiskowe,
c) równomierne,
d) przypadkowo-skupiskowe..

29.Dodatnie strony życia samotnego to:
a) łatwiej o pokarm,
b) opieka nad potomstwem,
c) nie trzeba dzielić się pokarmem z innymi,
d) łatwiej zwrócić uwagę drapieżnika..

30.Wśród roślin w skupiskach nie występują:
a) kocanki piaskowe,
b) dąb,
c) jałowiec,
d) kozibród pajęczynowaty..
1

Odpowiedzi

2010-03-23T17:59:16+01:00
22.a

23.a

24.d

28.b

29.c

30.d