1.Podaj jakie pola mają koła o średnicach:
a)6
b)2,5
c)1
d)π

Oblicz , ile w przybliżeniu wynosi pole koła:
a)o promieniu 3cm, c) o średnicy 20 cm,
b) o promieniu 0,2 m, d) o średnicy 2,2 m,
e) o obwodzie 3π cm, f) o obwodzie ¾m (przy 3 jest π!!!)

2

Odpowiedzi

2009-10-29T12:11:42+01:00
1.Podaj jakie pola mają koła
o średnicach:
a) d = 6
P koła = πd²:4 = π (6²) : 4 = 9π

b) d= 2,5
P koła = πd²:4 = π (2,5²) : 4 = 1,5625π

c) d=1
P koła = πd²:4 = π (1²) : 4 = 0,25π

d)d=π
P koła = πd²:4 = π (π²) : 4 = 0,25π³

Oblicz , ile w przybliżeniu wynosi pole koła:
a)o promieniu 3cm,
r = 3 cm
P koła = π*r² =π *3² = 9π ≈ 28,26 cm²

c) o średnicy 20 cm,
d = 20 cm
P koła = πd²:4 = π (20²) : 4 = 100π ≈ 314 cm²


b) o promieniu 0,2 m,
r = 0,2 m
P koła = π*r² =π *0,2² = 0,04 π ≈0,1256 m²

d) o średnicy 2,2 m,
d = 2,2m
P koła = πd²:4 = π (2,2²) : 4 = 1,21π ≈ 3,7994 m²

e) o obwodzie 3π cm,
O = 2π r = 3π /:2π
r = 1,5cm
P koła = π*r² =π *1,5² = 2,25π ≈ 7,065 cm²

f) o obwodzie ¾m (przy 3 jest π!!!)
O = 2π r
O = 3π: 4
2π r =3π: 4 /:2π
r = ⅜ m
r = 0,375 m
P koła = π*r² =π *(0,375m)² = 0,140625*π m² ≈ 0,4416 m²


19 4 19
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T12:14:57+01:00
wzor p=πr²


a) d=6
r=3
p=π 3²= 9π

b)d= 2,5
r=1,25

p=π* 1,25²=π*1,5625= 1,5625π

c)d=1
r=0,5

p=π*0,5²=π*0,25=0,25π

d) d=π
π=3,14
r=1,57
p=π*1,57²=π*2,4649=2,4649π

2.
a)r=3
p=3²*π=9π


c)d=20
r=10
p=10²*π=100π


b)r=0,2
p=0,2²*π=0,04π

d)d=2,2
r=1,1
p=1,1²*π=1,21π

e)l=3π
l=2πr
r=1,5

p=1,5²*π=2,25π

f)

24 4 24