Zad.1
Z podanych wyrazen algebraicznych wybierz wielomiany i podaj stopien kazdego z nich:
a) 3x-5x²+7
b) 3u²+3u-3
c) -2w(7do kwadratu)+4w²-3√w+5
d) 17z²-3√2z³- 1/2√z + 2

Zad.2
Wyznacz a i b aby wielomian W(x)=x³+ax²+bx-6 byky rowny wielomianowi
2x(x-3)²-(x+1)² (x+6)

Zad. 3
Sprawdz ze liczba r=1 jest pierwiastkiem wielomianu
W(x)=x³-x²-4x+4


PILNE NA JUTRO PROSZEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!

1

Odpowiedzi

2010-03-23T20:13:35+01:00
Zad.1
a) -5x²+3x+7 - wielomian stopnia drugiego
b) 3u²+3u-3 - wielomian stopnia drugiego

Zad.2
2x(x-3)²-(x+1)² (x+6)=2x(x²-6x+9)-(x²+2x+1)(x+6)=2x³-12x²+18x-(x³+2x²+x+6x²+12x+6)=2x³-12x²+18x-x³-8x²-13x-6=x³-20x²+5x-6
W(x)=x³+ax²+bx-6=x³-20x²+5x-6
a=-20
b=5

Zad. 3
W(x)=1³-1²-4*1+4=1-1-4+4=0, zatem 1 jest pierwiastkiem tego wielomianu