Odpowiedzi

2010-03-23T18:50:00+01:00
CH₂-CH₂-CH₂-CH₃ butan-1-ol; alkohol I-rzędowy
|
OH


CH₃-CH-CH₂-CH₃ butan-2-ol; alkohol II-rzędowy
жжж|
жжжOH


CH₂-CH-CH₃ 2-metylopropan-1-ol, alkohol I-rzędowy
|жж|
OHжCH₃

ЖЖЖCH₃
жжж|
CH₃-C-CH₃ 2-metylopropan-2-ol, alkohol III-rzędowy
жжж|
жжЖOH

Wystąpił problem z zapisem wzorów (program nie uwzględnia przerw),Ж taki pajączek oznacza puste miejsce; reszta jest w porządku.