Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T18:59:57+01:00
Kasztelan, w XII i XIII w. w Polsce urzędnik sprawujący administrację gospodarczą i sądownictwo w powierzonym mu okręgu. Jednym z ważniejszych jego zadań było ściąganie danin w naturze, a także świadczeń od podległej grodowi ludności służebnej. Kasztelan miał obowiązek wykrywania przestępstw, ścigania winowajców, sądzenia i karania we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla sądu księcia (sądy książęce).

Podkanclerzy był zastępcą, ale nie podwładnym kanclerza, najwyższego dostojnika kierującego kancelarią królewską, pełniącego funkcję ministra spraw zagranicznych i wewnętrznych.

Marszałek, w średniowieczu jeden z najwyższych urzędników dworskich.

W dawnej Polsce od XIII w. urzędnik zarządzający dworem królewskim lub książęcym. W okresie od XV do XVIII w. marszałek wielki koronny był najwyższym dostojnikiem państwowym. Do jego obowiązków należało sprawowanie sądów w miejscu pobytu króla, prowadzenie obrad senatu, pełnienie nadzoru nad siłami porządkowymi.
3 3 3
2009-10-28T19:03:32+01:00
Kasztelan - urzędnik kolkalny w średniowiecznej Polsce
Podkanclerzy - urzędnicy równe rangą. Każdy sprawował funkcję przez pół roku.
marszałek -Należał do grupy 5 członków senatu, posiadał kompetencje zbliżone do teraźniejszego ministra spraw zewnętrznych
3 3 3