Proszę o prawidłowe odpowiedzi na wszystkie
zadania .
1 ) Robert odjął od -50 pewną liczbę i otrzymał
wynik dodatni .Liczba , którą odjął jest :
A. większa od 50
B. mniejsza od 50 , ale większa od 0
C. większa od -50 , ale mniejsza od 0
D. mniejsza od –50

W tabeli podano , ile osób na każdych 100 mieszkańców
miało dostęp do internetu w 2002 roku w wybranych
krajach europejskich .
Kraj /Australia/Holandia/Niemcy/Polska/Rosja/Włochy
Użytkownicy / 41 / 51 / 41 / 23 / 4 / 30 internetu
na 100
mieszkańców

2) W którym kraju przypadło najmniej użytkowników
internetu na 100 mieszkańców ?
A. W Holandii
B. We Włoszach
C. W Polsce
D. W Rosji
3) W którym kraju ponad połowa mieszkańców miała
dostęp do internetu ?
A. W Holandii
B. W Austrii
C. W Niemczech
D. W Polsce
4 ) W którym kraju dostęp do internetu miało 30% mieszkańców ?
A. Około 8740
B. Około 87 400
C. Około 874 000
D. Około 8 740 000

2

Odpowiedzi

2010-03-23T18:06:45+01:00
1) D
2) D
3) A
4) Włochy
9 3 9
2010-03-23T18:07:38+01:00
1)A
2)Rosja
3)Holandia
4)C
10 3 10