W czasie wycieczki rowerowej Janek dostrzegł pasące się sarny Zatrzymali się aby je poobserwować.Zwierzęta znajdowały się na polance w kształcie trapezu prostokątnego o podstawach długości 45 m i 20 m oraz ramionach długości 20 m i 32m

Ile metrów siatki byłoby potrzebne na ogrodzienie tej polany

jaka jest powierzchnia polany na której pasą się sarny?Odp.Podaj w arach

12 Niepodal Polany dostrzegli prostopadłościanny karmik o wymiarach 20cm x30cm x 40 cm wypełniony do 0,25 wysokości ziarnem.Oszacuj objętość ziarna znajdującego się w karmniku.Odp wyraź w decymetrach sześćiennych.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T18:19:29+01:00
45m+20m+20m+32m=117m siatki potrzeba na ogrodzenie polany

P=(a+b)/2*h
a=45m
b=20m
h=20m
P=(45+20)/2*20
P=32,5*20
p=650 cm²
1ar=100cm²
650cm²:100=6,5 ara

2.
a=20cm=2dm
b=30cm=3dm
c=40cm=4dm
V=a*b*c
V=2*3*4
V=24 dm³
0,25*24dm³=6 dm³- taka jest objętość ziarna w karmniku
5 5 5
2010-03-23T18:23:16+01:00
Dane:
a=45 m
b= 20 m
h=20 m
(dlaczego nie 32, bo wysokość będzie niższa od najdłuższego boku)
P= (a+b) * h:2
P = (45 +20) * 20 :2 = 65 *20 : 2 = 1300 : 2 = 650 m 2
1a=100m2
Odp: Powierzchnia polany wynosi 6,5 a.
45+20+20+32=45 +40 +32 = 85 +32 = 117
Odp: Na ogrodzenie polany potrzeba 117 metrów siatki
Dane:
V = a*b*c
0, 25 * 40 = 10
20*30*10 = 600*10 =6000 cm3 = 6 dm3
Odp: Objętość ziarna w karmniku wynosiła około 6 dm3


P.S:
* to razy
cm3= centymetrów sześciennych
cm2= centymetrów kwadratowych

4 3 4