Odpowiedzi

2010-03-23T18:12:17+01:00
Przypadajocy na panowanie karolinguw zwlaszcza karola wielkiego okres rozwoju
kultury zachodnioeuropejskiej w ktorym nastapila ponowna recepcja kultury starozytnej
1 1 1
2010-03-23T18:28:53+01:00
Karol Wielki nie umniał pisać ,ale miał wielkie zrozumienie dla spraw kultury i dbał o jej rozwój.Otaczał się ludżmi uczonymi, historyków, pisarzy, a także muzyków, malarzy oraz architektów.
Karol rozumiał znaczenie nauki- to jemu zawdzięczany szkoły.Zorganizował na swoim dworze szkołę pałacową i polecił, aby w czałym cesarstwie przy każedj katedrze i klasztorze istniały szkoły.Zależało mu bowiem na podniesieniu poziomu wykształcenia swych poddanych, krórzy następnie mogli tworzyć sprawną kadrę administracyjną.
Władca przyczynił się też do rozwoju architektóry, z jego inicjatywy powstało wiele pięknych budowli:kościołów, zamków.Wnętrza ich były zdobione mozaikami i malowidłami.Miały one pewien wspólny styl, były budowane i zdobione według tych samych założeń, stąd mówimy o stylu karolińskim.Jego przykładem jest wspaniała rezydencja Karola w Akwizgranie, gdzie ustanowił swoją stolice.
Efektem tych wszystkich działań było odrodzenie się kultury na Zachodzie, tzw.renesana karoliński, który nastąpił po okresie zastoju w dobie najazdów barbarzyńskich i kształtowania się Zachodu.


1 1 1