Odpowiedzi

2010-03-23T18:15:29+01:00
Moreny czołowe - wał zbudowany z głazów i gruzu skalnego
Drumliny-niewielkie wzgórza o obłym kształcie,zbudowane z piasków i żwirów,czasem z gliny morenowej.
sandr -płaska powierzchnia zbudowana z piasku i żwiru
pradolina- elemnt rzeźby stanowiący szerokie obniżenie o płaskim dnie
doliny U-kształtne - dość głębokie i strome doliny
kemy-formy terenu o obszarach młodoglacjalnych powstające w trakcie wycofywania się lądolodu z terenów nizinnych na skutek osadzania się w szczelinach topniejącego lodowca materiału przynoszonego przez potoki roztopowe
ozy- formy terenu w obszarach młodoglacjalnych powstahjace w szczelinach i kanałach
jeziora polodowcowe- rodzaj jeziora powstałego w zagłebieniu terenu utworzonym wskutek działalności lodowca lub lądolodu

25 4 25