1
ogladajac filmy fantastycznonaukowe, których akcja toczy się w przestrzeni kosmicznej, czyli w próżni, słyszymy wybuchy i strzały. Czy jest to zgodne z zasadami fizyki? Odpowiedź uzasadnij .

2 uzupełnij zdania korzystając z wybranych słów.

jest , nie jest , ciecz , ciało stałe , gaz


prędkośc rozchodzacego się dźwięku w różnych osrodkach ............ jednakowa. Najwolniej dźwięk rozchodzi się w .......... , szybciej w ........ , a najszybciej w ..................

1

Odpowiedzi

2010-03-23T18:15:58+01:00
1. nie można usłyszeć wybuchów i strzałów w próżni ponieważ dźwięk nie rozchodzi się w próżni

2.prędkośc rozchodzacego się dźwięku w różnych osrodkach nie jest jednakowa. Najwolniej dźwięk rozchodzi się w ciałach stałych , szybciej w cieczach , a najszybciej w gazach
24 3 24