Odpowiedzi

2016-10-27T13:47:37+02:00

Kościół wschodni a zachodni

1.      Głowa kościoła: wsch.- patriarcha; zach. – papież

2.      Językiem litrugicznym w kościele wschodnim jest grecki, starocerkiewno-słowiański, łacina w zachodnim

3.      W kościele wschodnim istnieją biskupstwa niezależne od patriarchy (tzw. autokefalia)

4.      Sakramenty: chrzest w zachodnim kościele: polanie głowy dziecka, w kościele wschodnim – zanurzenie całego ciała trzykrotnie  w wodzie; eucharystia: opłatek w zach., profsora we wschodnim

5.      Celebracja mszy: w kościele zachodnim kapłan zwrócony przodem do wiernych, tyłem do ołtarza, we wschodnim odwrotnie

6.      Różnice dogmatyczne: odrzucenie dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi, nieuznawanie czyśćca, nieuznanie doktryny Filioque (wg kościoła wschodniego Duch Święty pochodzi od Ojca PRZEZ Syna)

7.      W prawosławiu nie obowiązuje celibat (poza najwyższymi duchownymi), również kategorycznie nie zakazuje się stosowania antykoncepcji

8.      Inna nomenklatura: kościół/cerkiew; pop, batiuszka/ksiądz;

9.      Cerkiew podporządkowana państwu (cele polityczne)

10.  Stosowanie kalendarza juliańskiego w Kościele wschodnim (święta przesunięte o 13 dni względem świąt w Kościele zachodnim).

2 1 2