Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-24T12:08:27+01:00
Obecnie na świecie spada zainteresowanie budowy nowych elektrowni atomowych. Dzieję się tak głównie z powodu wysokich kosztów budowy i utrzymania takiej elektrowni. Ponadto ludzie nie są wystarczająco poinformowani o sposobie działania elektrowni i korzyści z niej wynikających. Mieszkańcy buntują się przeciwko budowie elektrowni gdyż pamiętają wybuch w Czarnobylu, którego tragiczne skutki są odczuwane do dziś. Elektrownie cieplne są dobrze znane ludziom, nie powoduję tak wielkich katastrof, ani nie mogą być używane jako broń przez terrorystów.

Wady elektrowni atomowych:
* Brak miejsca na składowanie odpadów promieniotwórczych, szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska naturalnego;
* Zagrożenie wynikające z możliwości wytworzenia broni jądrowej zagrażającej bezpieczeństwu całego świata;
* Związane z elektrowniami jądrowymi wybuchy, np. wybuch elektrowni w Czarnobylu, który spowodował wielkie straty oraz był przyczyną mutacji genetycznych rodzących się w tym okresie dzieci;

Zalety elektrowni atomowych:
* W porównaniu do innych nienaturalnych sposobów wytwarzania energii powoduje stosunkowo niewielkie szkody w środowisku naturalnym;
* Tańszy niż inne, sposób wytwarzania energii;
* Umiejętnie wykorzystywana energia powoduje wiele dobrego;
2 5 2