BŁAGAM WYTŁUMACZCIE!!!!!!!!!!!!!
1.Once upon a time there was a king who had three sons -lech,czech and rus.
2.One day the sons left their home to look for a new place to live.
3.Soon the brothers said goodbye and went in three directions: north,south, and east.
4.Later lech and his men travelled across fields, forests and mountains.
5.At last lech saw a field , a lake and rocks with a nest and a great white eagle. The eangle was a good sign.
6.This is how lech built his new home in this beautiful place

PLIS TYLKO SZYBKO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3

Odpowiedzi

2010-03-23T18:12:47+01:00
1 Dawno nie było króla, który miał trzech synów, Lech, Czech i rus.
2.One dni synami opuścił swój dom w poszukiwaniu nowego miejsca do życia.
3.Soon braci pożegnał się i udał się w trzech kierunkach: północ, południe i wschód.
Lech 4.Later i jego ludzie podróżowali przez pola, lasy i góry.
5.At ostatnio Lech widziałem pola, jeziora i skały z gniazda i wielki orzeł biały. Eangle był dobry znak.
6. Niniejsza jest jak Lech budował swój nowy dom w pięknym miejscu


Tak tylko tak po polsku sobie ułożyc trzeba
2010-03-23T18:13:25+01:00
1.Dawno nie było króla, który miał trzech synów, Lech, Czech i RUS.
2. Pewnego dnia synowie opuścili dom w poszukiwaniu nowego miejsca do życia.
3. Wkrótce bracia pożegnał się i udał się w trzech kierunkach: północ, południe i wschód.
4.Lech 4.Later i jego ludzie podróżowali przez pola, lasy i góry.
5.W końcu Lech widziałem pola, jeziora i skały z gniazda i wielki orzeł biały. Eangle był dobry znak.
6.W ten sposób Lech budował swój nowy dom w pięknym miejscu
  • Użytkownik Zadane
2010-03-23T18:13:37+01:00
1. dawno nie było króla, który miał trzech synów, Lecha, Czecha i rusa.
2.w 1 dzień wraz z synami opuścił swój dom w poszukiwaniu nowego miejsca do życia.
3.Syn braci pożegnał się i udał się w trzech kierunkach: północ, południe i wschód.
Lech
4.później i jego ludzie podróżowali przez pola, lasy i góry.
5. ostatnio Lech widział pola, jeziora i skały z gniazda i wielkiego orła biały. To był dobry znak.
6. Lech budował swój nowy dom w pięknym miejscu