Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T18:51:03+01:00
1. kondEnsator
pytanie : jak nazywa się oddzielony izolatorem układ przewodników , który może gromadzić ładunek elektryczny ?
2. John | daLton.
pytanie : kto sprecyzował pojęcie atomu ?
3. Elektrony
pyt. : Co krąży wokół jądra atomowego ?
4. Kationy
pyt : inaczej jony dodatnie
5. izolaTory
pyt : jak nazywają się ciała , w których nie występują swobodne ładunki elektryczne ?
6. pRzewodniki
pyt : ciała , w których występują ładunki elektryczne : elektrony lub jony .
7.elektrOskop
pyt : przyrząd służący do wykrywania ładunków elektrycznych .
8. błySkawice
pyt. wywoływane są przez przepływ ładunków elektrycznych .
9.proTony
pyt : cząsteczki o ładunku dodatnim
10. tAles .
pyt : ... z Miletu zauważył, niezwykłe właściwości bursztynu np. że potarty bursztyn przyciąga lekkie ciała .
11. William gilberT
pyt : stwierdził że także inne ciała po potarciu zachowują się podobnie jak bursztyn .
12.maszYna
pyt : .... elektrostatyczna - służy do wytwarzania i gromadzenia ładunków elektrycznych .
13. Kulomb
pyt : nazwa jednostki .... pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka Charlesa Augustina de Coulomba
14.Anion
pyt : jon ujemny .

mam nadzieje, że dobrze zrobiłam. : )
+ wielkie litery w hasłach tworzą główne hasło .
15 3 15
dzieki bardzo pomoglas mi