Wpłaciłeś do banku kwotę 100zł, oprocentowaną 12% w stosunku rocznym, bez kapitalizacji odsetek.Oblicz kwotę dochodu, którą przyniesie Ci ta lokata po upływie:
a) jednego dnia
b)jednego miesiąca
c) jednego kwartału

Pilne proszę o rozwiązanie do godz. 22;)

1

Odpowiedzi

2010-03-23T19:03:06+01:00
K- kwota dochodu
Kp- kapitał początkowy
n- okres naliczania
p%- oprocentowanie

Ko=100zł
p%=12%

K= n × p% × Ko

a) K= 1/365 × 0,12 ×100
K= 0,033zł
b) K= 1/12 × 0,12 × 100
K= 1zł
a) K= ¼ × 0,12 × 100
K= 3zł
2 5 2