Odpowiedzi

2010-03-23T18:12:38+01:00
2010-03-23T18:16:25+01:00
W takiej rodzinie powinna być przede wszystkim miłość. Rodzina by być szczęśliwa musi odnaleźć także radość w Bogu i często się modlić. Każdy członek rodziny powinien dbać o inną osobę. Również każdy powinien sobie nawzajem pomagać w trudnościach. Gdy te warunki będą spełnione rodzina będzie szczęśliwa i podobna do tej Świętej.
2 1 2
2010-03-23T18:17:28+01:00
Święta Rodzina jest pierwowzorem i przykładem wszystkich rodzin chrześcijańskich. Rodzina - jedyna na świecie, ta, która wiodła ukryte i ciche życie w małym miasteczku palestyńskim; która doświadczyła ubóstwa, prześladowań, wygnania; która wielbiła Boga w sposób nieporównywalnie wzniosły i czysty, nie omieszka wspomagać wszystkich rodzin chrześcijańskich, co więcej, wszystkich rodzin świata w wierności codziennym obowiązkom, w przezwyciężaniu niepokojów i udręczeń życiowych, w wielkodusznym otwarciu się na potrzeby innych, w radosnym wypełnianiu planu Bożego. Chociaż nie byli przyjęci do żadnego z domu, nie mścili się i wierzyli w Boga w najważniejsza dla nich była miłość, a to w rodzinie jest najważniejsze.