1. Objętość kuli jest równa 27cm3. Oblicz promień tej kuli, przyjmij za II = 3,14.

2. Oblicz pole powierzchni i objętość kuli, która powstała przez obrót półkola o d=8cm

3. Kula ma objętość 216II2. Oblicz promień tej kuli.

4. Koło wielkie kuli ma obwód równy 8 II. Oblicz objętość tej kuli.

II (pi)

Bardzo dziękuję, pozdrawiam!!

1

Odpowiedzi

2010-03-23T18:57:16+01:00
1.
objętość kuli v=4/3πr³
v=27 cm³
27=4/3πr³ /*3/4
81/4=πr³ /π
r³=81/4π
r=∛81/4π
r=3∛3/4π

2.
d=8 zatem r=1/2*d
czyli r=4
pc=4πr²
pc=4π4*4
pc=64π cm2

v=4/3π*r³
v=4/3π*4³
v=4/3π*64
v=85⅓πcm3

3.
v=216π
r=?
v=4/3π r³
216π=4/3πr³ /π
216=4/3r³ /*3/4
r³=216*3/4
r=∛216*3/4
r=6*∛3/4

4

obw= 2πr
8π=2πr /π
8=2r /2
r=4

v=4/3πr³
v=4/3π4³
v=4/3π*64
v=85⅓π mc3