Odpowiedzi

2010-03-23T18:20:19+01:00
Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z :
- Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
- Szkolnym systemem oceniania
Podstawą programową kształcenia ogólnego
drugim etapie kształcenia w szkole podstawowej