Ustal współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji chemicznych.
a) ............N₂ +......... O₂ ------> .......NO
b)...........SO₂+.........O₂-------->.........SO₃
c).........P₄+.........O₂--------->..........P₄O₁₀
d).......CuO + ........C---->........Cu+.......Co₂
e)........K + ........H₂S----->.......K₂S+.....H₂
f).........Al + .....HCl------->.......AlCl₃ + ......H₂
g)........Fe₂O₃ = .......C------>.........Fe + .......CO₂

1

Odpowiedzi

2010-03-23T18:18:45+01:00

a) N₂ + O₂ ------> 2NO
b)2SO₂+O₂-------->2SO₃
c)P₄+5O₂--------->P₄O₁₀
d)2CuO +C---->2Cu+CO₂
e)2K + H₂S----->K₂S+H₂
f)2Al + 6HCl------->2AlCl₃ + 3H₂
g)2Fe₂O₃ +3C------>4Fe + 3CO₂

26 4 26