Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2013-07-17T02:27:23+02:00

 

a=5x+1

 

b=5y+2

 

c=5z+3

 

a^2+b^2+c^2=(5x+1)^2+(5y+2)^2+(5z+3)^2=

 

25x^2 + 10x + 1+25y^2 + 20y + 4+25z^2 + 30z + 9=

 

25x^2 + 10x + 25y^2 + 20y + 25z^2 + 30z + 14=

 

25x^2 + 10x + 25y^2 + 20y + 25z^2 + 30z + 10+4=

 

 

5(5x^2 + 2x + 5y^2 + 4y + 5z^2 + 6z +2)+4

 

Reszta jest równa 4