Zadanie 1
Oderwany od skałuy kamień o masie 1 kg spada z wysokości kilkudziesięciu wektorów. Po upływie 2 sekund od chwili rozpoczęcia spadania kamień ma energię kinetyczną równą.

Zadanie 2
Elektron w atomie wodoru krąży po orbicie o promieniu 0,5 * 10 ( do potegi - 10)m. Ile razy zmieni się energia potencjalna jeśli po pochłonięciu przez atom porcji energii przeszedł na orbitę o promieniu 4- krotnie większym?

Zadanie 3
Kacper rzucił piłkę z szybkością 10m/s. Czy może ją złapać Zosia stojąca na balkonie
na wysokości 4,5m?

Zadanie 4
Oblicz moc silnika, który wciąga na ze stałą prędkością na wysokość 5m w czasie 10 sekund betonowy blok o ciężarze 10 KN.

Zadanie 5
Oblicz II predkosc kosmiczna dla Plutona o masie 5,6*10(do potęgi 24)

Zadanie 6
Ze stołu( 1 m na podłogę ) podniesiono filiżankę o masie 100 g i ustawiono ją na półce, na wysokości 80cm nad stołem. O ile wzrosła energia potencjalna filiżanki?
PROSZĘ O JAKĄ KOLWIEK POMOC!
Za rozwiazanie chociaz jednego zadania daje maxx

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T19:52:03+01:00
Witaj
1.
dane m=1kg, t=2s, g=10m/s2, vo=0
szukane Ek
Ek = 0,5mv2……..v = gt
Ek = 0,5mg2t2 = 0,5 *1kg *100m2/s2 *4s2 = 200 J wynosi Ek ciała po 2s spadku swobodnego.
2.
dane r1=0,5*10(-10)m, r2=4*r1
szukane Ep2/Ep1
Ep = - ke2/r
Ep1 = -ke2/r1
Ep2 = -ke2/r2
Ep2/Ep1 = r2/r1 = 4

Ep wzrośnie 4x, ale nadal będzie ujemna , bo rośnie po wartościach ujemnych do 0 w nieskończoności.
3.
dane vo=10m/s, g=10m/s2, h=4,5m
szukane H
Ek zostaje zużyta na Ep
Ek = Ep
0,5m[vo]2 = mgH
H = [vo]2/2g = 100m2/s2 //20m/s2 = 5m > 4,5m
Zosia będzie mogła złapać tę piłkę.

Ciąg dalszy nastąpi………………………….pozdrawiam