Odpowiedz na pytania :
1. Zachodzi tylko na powierzchni cieczy
2. Komora ze sprężonym powietrzem służąca do prac pod wodą
3. Ten proces przebiega gwałtownie e całej cieczy
4. Zjawisko w którym gazowy tlen staje się cieczą
5. Składnik roztworu
6. Sposób na wydzielenie cieczy z roztworu
7. Między drobinami różnych substancji występują siły ........
8. Może być sądowy lub fizyczny
9. Przemiana cieczy w ciało stałe
10. Powstają w jaskiniach krasowych
11. Między cząsteczkami wody występują siły ................
12. Jaki proces fizyczny ukryty jest w powiedzeniu: " Ulotniła się jak kamfora" ?
13. Inna nazwa cząsteczki
14. Fabryczne ........... zatruwają ścieki
15. Rozlewa się na powierzchni wody, jest łatwo palna
16. Ta dziedzina nauki zajmuje się między innymi ochroną środowiska
17. Bardzo małe porcje cieczy
18. Łatwo palna, jest też rozpuszczalnikiem
19. Kasza z grochem to zwykła .....
20. Podczas topnienia i wrzenia się nie zmienia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T19:12:12+01:00
1 zamarzanie
4 skraplanie
9 zamarzanie