Zad 1.
Graniastosłup prawidłowy sześciokątny ma wszystkie krawędzie o długości 3cm oblicz długości przekątnych tego graniastosłupa

zad 2
objętość walca o średnicy długości 6 cm i wysokości 5cm jest równa

A 15πcm3
B 30πcm3
C 45πcm3
D 180πcm3

1

Odpowiedzi

2010-03-23T18:32:52+01:00
PIrkwadrat * wysokość
(pi)3(do kwadratu) *5
9(pi) *5=45(pi)cm(do sześcianu)
2 3 2