Jak można przeciwdziałać zjawiskom głodu i niedożywieniu ludności na świecie?
Niestety to wypracowanie musi być na minimum 1 stronę A4...
Zadaję to zadanie tu ponieważ nie można ściągać nic z internetu... Polecenie odgórne :/

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T18:38:07+01:00
Problem głodu we współczesnym świecie

Problem głodu uznać można za jeden z najistotniejszych i najbardziej ponadczasowych wyzwań oraz zagrożeń stojących przed społecznością międzynarodową. Zalicza się go do niezwykle ważkich problemów globalnych, czyli takich kwestii, które:

a) występują w różnym natężeniu, w wielu częściach świata,

b) wywołują olbrzymie straty materialne, osobowe itp.,

c) mogą być ograniczane czy niwelowane tylko poprzez współpracę międzynarodową, w której uczestniczyć będą nie tylko państwa, ale też i inne podmioty, jak choćby organizacje rządowe czy pozarządowe.

W naukowym rozumieniu pojęcie głód oznacza „stan organizmu związany z niedoborem lub brakiem pożywienia”. W potocznym zaś rozumieniu słowo to może być postrzegane dwojako. Z jednej strony jako występujące w danej chwili uczucie łaknienia. Z drugiej zaś jako utrzymujący się przez dłuższy czas stan, w większym lub mniejszym stopniu powtarzający się cyklicznie, prowadzący do wyniszczenia organizmu, chorób, a ostatecznie tzw. syndromu śmierci głodowej. Szczególnie groźne i niepokojące jest właśnie to ostatnie zjawisko.
1 5 1
2010-03-23T18:40:40+01:00
Aby przeciwdziałać zjawisku głodu na świecie można organizować różnego typu akcje charytatywne. Spółka Caritas pomaga w taki właśnie sposób. Można organizować zbiórki żywności, dokarmiać bezdomnych itd. Uważam że bardzo dobrym pomysłem było by zbieranie funduszy i przekazywanie je biednym krają na pożywienie.


mam nadzieję że pomogłam:)
1 5 1