W czasie wycieczki rowerowej Janek dostrzegł pasące sie w oddali sarny. Zatrzymali się, aby je obserwować . Zwierzęta znajdowaly się na polance w ksztalcie Trapezu prostokątnego o podstawach długosci 45m i 20m oraz ramionami dlugosci 20m i 32m.

Zad.1
Jaka jest powierzchnia polany, na ktorej pasą sie sarny? Odpowiedz podaj w arach.
Zad.2
Nieopodal polany dostrzegliprostopadłoscienny karmnik o wymiarach 20cm x 30cm x 40cm wypelniony 1/4 wysokosci ziarnem . Oszacuj obiętosc ziarna znajdujacego sie w karmniku. Odpowiedź wyraź w decymetrach sześciennych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T18:40:10+01:00
Zad1
P=1/2 (a+b)*h
podstawiamy do wzoru:
P= 1/2 (45+20)*20
P=1/2 * 65 *20
P=650m2
6,5 ara
zad2
V=Pp*h
V=20*30*10 (bo jest wypełniony do 1/4 wysokości)
V=6000cm3