1. podaj przyczynę ruchu płyt litosfery.
2. wymień nazwy procesów będących efektem ruchu płyt litosfery.
3. wyjaśnij dlaczego dno oceanu rozszerza się.
4.Zapisz te zdania poprawnie:
a) powstające jądrze ziemi prądy cieplne powodują ruch płyt litosfery.
b) w miejscach, w których prądy cieplne rozchodzą się na zewnątrz, powstają rowy oceaniczne.
c) w wyniku podsuwania sie płyty oceanicznej pod kontynentalną powstają ryfty oceaniczne.
d) grzbiety śródoceanicznetworzą się po obu stronach rowu oceanicznego.

1

Odpowiedzi

2010-03-23T19:52:14+01:00
1. Mechanizmem napędowym ruchu płyt są: prądy konwekcyjne w płaszczu ziemi, wciąganie przez subdukujący płat, pchanie wzdłuż granicy akrecyjnej.

2. W efekcie ruchu płyt litosfery może dojść m.in. do oddalania się płyt jest to strefa rozbieżna, powstają wówczas ryfty i grzbiety śródoceaniczne, taka granica płyt nosi nazwę granicy dywergentnej lub akrecyjnej (dochodzi do odnawiania płyty). Przy zbieżnym ruchu płyt dochodzi do podsuwania płyty oceanicznej pod drugą płytę oceaniczną lub kontynentalną, jest to strefa zbieżna, strefa subdukcji, a granica płyt tektonicznych w tym przypadku nazywana jest granicą konwergentną lub konsumpcyjną (dochodzi do niszczenia płyty). Trzeci typ granicy to granica na uskoki transformującym, fragment płyty tylko się przesuwa, nie dochodzi do niszczenia płyty bądź jej odnawiania, jest to granica konserwatywna.

3. Dno oceaniczne rozrasta się w miejscu gdzie występują grzbiety śródoceaniczne jest to tzw. Strefa spreadingu, najprawdopodobniej jest to efektem wznoszących prądów konwekcyjnych płaszcza ziemi. W tej strefie występuje silny wulkanizm i trzęsienia ziemi.
4. A) powstające w płaszczu ziemi prądy cieplne powodują ruch płyt litosfery.
b) w miejscach, w których prądy cieplne rozchodzą się na zewnątrz, powstają grzbiety śródoceaniczne
c) w wyniku podsuwania sie płyty oceanicznej pod kontynentalną powstają góry fałdowe.
d) grzbiety śródoceanicznetworzą się po obu stronach doliny ryftowej
12 3 12