1.Podaj jakie pola mają koła o średnicach:
a)6
b)2,5
c)1
d)π

Oblicz , ile w przybliżeniu wynosi pole koła:
a)o promieniu 3cm, c) o średnicy 20 cm,
b) o promieniu 0,2 m, d) o średnicy 2,2 m,
e) o obwodzie 3π cm, f) o obwodzie ¾m (przy 3 jest π!!!)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T11:28:30+01:00
Srednica 6 r=3

P=πr²
P=3,14*3²=28,26
b)
2.5 r=1,25
P=1,25²*3,14=4,90625
c)
1 r=0,5
P=0,5²*3,14=0,785
D)
π r=π/r

P=(π/₂)²*π=π²/2

zad 2
r=3
P=3²*3,14=28.16
sredn=20 r=10
P=10²*3,14=314

r=0,2
P=(0,2)²*3,14=0,1256

srednica 2,2 r=1,1
P=(1,1)²*3,14=3,7994
obw=3π
3π=2πr
3π-2π=r
π=r
P=π²*π=2π²=3,14²*3,14=19,7192