Odpowiedzi

2012-09-04T03:19:35+02:00

Polski styl narodowy.
Styl narodowy w muzyce zaczął kształtować się już w epoce romantyzmu.

Sednem i myślą przewodnią polskiego stylu narodowego było to, że ówcześni kompozytorzy w sposób świadomy wykorzystywali w swych utworach:
* motywy ludowe tzn. elementy folkloru wiejskiego oraz muzyki ludowej np. polskie tańce, tradycje, wierzenia, obyczaje, baśnie, legendy i opowieści

* poezję mówioną i pisaną w jęz. ojczystym

* wątki tematyczne związane z losami, historią czy też kulturą naszego narodu.

3 4 3