Odpowiedzi

2009-10-28T19:30:44+01:00
Początkowo w legionach znaleźli się jency wojenni, uciekinierzy z armii austriackiej, chłopi polscy z galicji a z czasem ochotnicy ze wszystkich ziem polskich. legiony nie zawsze były wykorzystywane do dobrych celów. w 1799r. legiony walczyły w północnych Włoszech z połączonym,i siłami rosyjsko-austriackimi i poniosły duże straty. Zostały jednak odbudowane dzięki pomocy Napoleona Bonaparte.
1 3 1
2009-10-28T19:31:08+01:00
I Brygada-Polska Organizacja Wojskowa założona we wrześniu 1914 roku poprzez Józefa Piłsudskiego w celu dywersji na tyłach wojsk rosyjskich,prowadziła wywiad i instruktarz wojskowy.Po "kryzysie przysięgowym" przeszła do konspiracji pod dowództwem płk.Edwarda Rydza-Śmigłego.
"Wybiła godzina rozstrzygnięcia!Polska przestała być
niewolnicą i sama chce stanowić o swoim losie,sama
chce budować swoją przyszłość,rzucając na szalę
wypadków własną siłę orężną."-słowa Józefa Piłsudskiego
Legiony były szkołą polityczną dla Polaków,zapleczem dla Józefa Piłsudskiego.Ideą Legionów było podtrzymanie patriotyzmu.
"...Wciąż na jawie widzę
I co noc mi się śni,że ta co nie zginęła,
Wyrośnie z naszej krwi."-Edward Słoński
1 3 1