Proszę o prawidłowe odpowiedzi na wszystkie
zadania .
1 ) Robert odjął od -50 pewną liczbę i otrzymał
wynik dodatni .Liczba , którą odjął jest :
A. większa od 50
B. mniejsza od 50 , ale większa od 0
C. większa od -50 , ale mniejsza od 0
D. mniejsza od –50

W tabeli podano , ile osób na każdych 100 mieszkańców
miało dostęp do internetu w 2002 roku w wybranych
krajach europejskich .
Kraj /Australia/Holandia/Niemcy /Polska/Rosja /Włochy
Użytkownicy / 41 / 51 / 41 /23 / 4 / 30
internetu
na 100
mieszkańców


2) W którym kraju przypadło najmniej użytkowników
internetu na 100 mieszkańców ?
A. W Holandii
B. We Włoszach
C. W Polsce
D. W Rosji
3) W którym kraju ponad połowa mieszkańców miała
dostęp do internetu ?
A. W Holandii
B. W Austrii
C. W Niemczech
D. W Polsce
4 ) W którym kraju dostęp do internetu miało 30 % mieszkańców ?
A. Niemczech
B. We Włoszech
C. W Polsce
D. W Rosji

5) W 2002 roku ludność Polski liczyła około 38 mln .
Ilu Polaków miało wówczas dostęp do internetu ?
A. Około 8740
B. Około 87 400
C. Około 874 000
D. Około 8 740 000

3

Odpowiedzi

2010-03-23T18:38:47+01:00
1. odp A

2)Rosja

3)Holandia

4)Włochy

5)odp C
1 3 1
  • Użytkownik Zadane
2010-03-23T18:39:55+01:00
1. D np. -50 -(-51) = -50 + 51 = 1
2. D
3. A
4. B
5. B
38 000000 : 100 = 38 0000
23% * 38 0000 = 0.23 * 38 0000 = 87400
3 4 3
2010-03-23T18:40:42+01:00
1. d
2. d
3. a
4. b
5. b
2 4 2