Odpowiedzi

2010-03-23T18:39:24+01:00
X - mniejsza liczba

x+ x+11 = 83 \-11
2x = 72\ :2
x = 36
36+11 = 47
Te dwie liczby to 36 i 47.
1 5 1
2010-03-23T18:39:39+01:00
X- pierwsza liczba
x+11-druga liczba
83-suma liczb
x+(x+11)=83
2x+11=83
2x=83-11
2x=72/2
x=36
36+11=47
1 5 1
2010-03-23T18:40:01+01:00
X+11-I liczba
x=II liczba
x+x+11=83
2x+11=83/-11
2x=72/:2
x=36
36+11=47
47+36=83
1 5 1