Odpowiedzi

2010-03-23T18:39:31+01:00
M. kto? co? gimnazjum
D.kogo?czego? gimnazjum
C.komu? czemu? gimnazjum
B.kogo? co? gimnazjum
N.z kim? z czym? (z) gimnazjum
Msc. o kim? o czym? (o) gimnazjum
W. o! gimnazjum
KONIEC :]
34 3 34
2010-03-23T18:39:56+01:00
M. Gimnazjum
D. Gimnazjum
C. Gimnazjum
B. Gimnazjum
N. Gimnazjum
M. Gimnazjum
W. Gimnazjum

L.Mn.
M. Gimnazja
D. Gimnazjów
C. Gimnazjom
B. Gimnazja
N. Gimnazjami
M. Gimnazjach
W. Gimnazja
96 4 96
2010-03-23T18:40:32+01:00
Mianownik - Gimnazjum
Dopełniacz - Gimnazjum
Celownik - Gimnazjum
Biernik - Gimnazjum
Narzędnik - z Gimnazjum
Miejscownik - o Gimnazjum
Wołacz - O Gimnazjum !!

L.Mn.

M - Gimnazja
D - Gimnazjów
C - Gimnazjom
B - Gimnazja
N - z Gimnazjami
M - o Gimnazjach
W - O Gimnazja!
36 4 36
M. Gimnazjum
D. Gimnazjum
C. Gimnazjum
B. Gimnazjum
N. Gimnazjum
M. Gimnazjum
W. Gimnazjum

L.Mn.
M. Gimnazja
D. Gimnazjów
C. Gimnazjom
B. Gimnazja
N. Gimnazjami
M. Gimnazjach
W. Gimnazja
The End