Zad.1
Z podanych wyrazen algebraicznych wybierz wielomiany i podaj stopien kazdego z nich:
a) 3x-5x²+7
b) 3u²+3u-3
c) -2w(7do kwadratu)+4w²-3√w+5
d) 17z²-3√2z³- 1/2√z + 2

Zad.2
Wyznacz a i b aby wielomian W(x)=x³+ax²+bx-6 byky rowny wielomianowi
2x(x-3)²-(x+1)² (x+6)

Zad. 3
Sprawdz ze liczba r=1 jest pierwiastkiem wielomianu
W(x)=x³-x²-4x+4


PILNE NA JUTRO PROSZEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T19:23:46+01:00
1. Mysle ze wielomianem jest kazde z tych wyrazen a stopien to najwyzsza jego potega:
a) wielomian stopnia drugiego
b) wielkomian stopnia drugiego
c) wielomian stopnia drugiego
d) wielomian stopnia trzeciego

2. x³ +ax² +bx-6= 2x(x-3)²-(x+1)² (x+6)
x³ +ax² +bx-6 = 2x( x²-6x+9)-(x²+2x+1)(x+6)
x³ +ax² +bx-6 = 2x³-12x² +18x -(x³+6x²+2x²+12x+x+6)
x³ +ax² +bx-6 = 2x³ -12x² +18x -x³ -8x² -13x -6
x³ +ax² +bx-6 = x³ -20x² +5x -6

a= -20
b =5

3. W(x)=x³-x²-4x+4
W(r)=0
W (1) = 1³ -1² -4*1 +4 =1-1-4+4 = 0
r=1 jest pierwiastkiem wielomianu W bo W(1) = 0