Odpowiedzi

2009-04-20T21:19:49+02:00

x*12=(x+2)*9
12x=9x+18 /-9x
3x=18 /:3
x=6

pierwszy samochód miał ładowność 6 ton, a drugi 8 ton
2009-04-20T21:22:28+02:00
X- ładune pierwszego samochodu
x+2t- ładunek drugiego samochodu
12 kursów - ilość kursów pierwszego
12-3=9 kursów- ilość kursów druiego

12x=9(x+2)
12x=9x+18
3x=18
x=6 t

x+2t=6t+2t=8t
odp.

ładunek pierwszego wynosi 6 ton a drugiego 8 ton
1 2 1