W OKRESIE OD STYCZNIA DO LIPCA 1995R.DOCHOY BUDŻETU PAŃSTWA BYŁY RÓWNE 44 112 400 TYS.ZŁ , A WYDATKI WYNOSIŁY 48 995 000 TYS.ZŁ .OBLICZ ,JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI I WYDATKAMI W WYMIENIONYM OKRESIE . ( JEST TO WIELKOŚC DEFICYTU BUDŻETOWEGO.)

2

Odpowiedzi

2010-03-23T18:54:27+01:00
44 112 400 - 48 995 000 = -4 882 600

Deficyt budżetowy wynosi -4 882 600 (cztery miliony, osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych
2010-03-23T18:55:37+01:00
44112400 - 48995000 = - 4882600