1Kraje decydujące o powojennych losach europy to
a) USA, ZSRR, Francja
b)ZSRR,Japonia,Włochy
c)Niemcy,Japonia,Włochy
d)Wielka brytania,USA,ZSRR

2 Momotem przełomowym II wojny światowej było:
a)Uderzenie Niemiec na wielka brytanie
b)Kapitulacja włoch
c)Klęska Niemiec pod Stalingradem
d)Uderzenie Niemiec na ZSRR

2

Odpowiedzi

2010-03-23T18:46:17+01:00
2010-03-23T18:55:08+01:00