Napisz zadania, wstawiając have lub has got.V = zdania twierdzące
X= zdania przeczące,?= pytania,SF= forma
skrócona(short from)


a) Charles/ dog <V-ptaszek>Charles has got a dog
c) i/a mobile phoneX.................................
d) you/a calcurator ?....................................
e) We/a pencil case x................................
f) Ray/a dictionary ?................................
g) No,he SF..............................................
h) They/ red trainers v.....................................


proszę na dzisiaj odpowiedzi PROSZĘ!!!!

3

Odpowiedzi

2009-10-28T19:19:40+01:00
C) I have got a mobile phone
d) Have you got a calculator?
e) We haven't got a pencil - case
f) Has Ray got a dictionary?
g) No, he hasen't.
h) They have got red trainerd.

Prosze :*
Pozdrawiam xD
2009-10-28T19:20:38+01:00
C) I haven't got a phone.
d) Have you got a calculator?
e) We hasn't got a pencil case.
f) Has Ray got a dictionary?
g) No, he hasn't.
h) They have got a red trainers.
2009-10-28T19:23:07+01:00
I haven't a mobile phone.
Have you got a calculator ?
We haven't got a pencil case.
Has he got a dictionary ?
No, he hasn't.
They have got red trainers.